Invigning

Hej och Välkomna! Mitt namn är Terese och jag driver Chi Moves med inriktning folkhälsa. Jag är utbildad ChiBallinstruktör, Dramapedagog och Barn i Balans-are. Barn i Balans är ett redskap för att ”bygga starka barn” för att slippa laga så många trasiga vuxna. Alltså en bra grund. Dessutom är det ett så inspirerande att jag […]